هیئت امنا

هیأت امنا
1 - یازده نفر اعضای اصلی شورای اسلامی شهر ارومیه
2 - شهردار یا قائم مقام شهردار ارومیه
3 - رییس مرکز (دبیر هیأت امنا)
تبصره: رییس شورای شهر، عضو و رییس هیأت امنا است.


وظایف هیأت امنا
1 - تأیید اهداف و سیاست‏های پیشنهاد شده از طرف رییس مرکز
2 - تأیید و تصویب اساسنامه و تشکیلات مرکز
3 - بررسی و تصویب بودجۀ تفصیلی سالیانۀ مرکز که از طرف رییس مرکز پیشنهاد می‏شود.
4 - بررسی گزارش عملکرد سالانۀ مرکز که از طرف رییس مرکز ارائه می‏شود.
5 - انتصاب و عزل رییس مرکز

Search
آمار بازدید
دی ان ان