معاونین مرکز

 

 

امیر حسینقلی زاده - معاون اجرایی مرکز

 

دکتری مدیریت - بازرگانی

 

 

 


 

کریم سعیدشعبانلو - معاون پژوهشی مرکز


 دکتری روانشناسی - تربیتی

 

 

 

سیامک مختاری - مدیر علمی مرکز


دکتری مذاهب اسلامی (کلام)

Search
کمیته های تخصصی
کمیته قرآن و عترت
کمیته فرهنگ و هنر اسلامی – ایرانی
کمیته سرمایه گذاری، حقوقی و مالی
کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
کمیته عمران، معماری و برنامه ریزی شهری
کمیته محیط زیست، بهداشت و سلامت اجتماعی
کمیته فناوری