شورای پژوهشی

شورای پژوهشی:
متشکل از اعضای ذيل بوده و حداقل هر سه ماه یک بار می‏بایست جلسات آن در مرکز مطالعات و پژوهش‏های شورا تشکیل شود. موضوع جلسۀ بعدی می‏بایست در پایان هر جلسه اعلام شود. همچنین در صورت نیاز به تشـکیل جلســۀ فوری، معاون پژوهشی مرکز می‏بایــست از رییس مرکز درخواست برگزاری جلسه نماید و 15 روز پیش از برگزاری جلسه، اعضای شورای پژوهشی را برای حضور در جلسۀ فوری با تعیین دقیق موضوع، تاریخ و ساعت جلسه به صورت کتبی مطلع و آگاه سازد.

 

اعضای شورای پژوهشی:
1 - رییس مرکز (رییس شورای پژوهشی)
2 - معاون پژوهشی مرکز (دبیر شورای پژوهشی)
3 - نمایندۀ کمیسیون‏های شورای شهر (کمیسیون‏های: سرمایه گذاری، مشارکت و گردشگری ـ خدمات شهری و محیط زیست ـ حمل و نقل، عمران و برنامه ریزی شهری ـ فرهنگی و اجتماعی ـ بودجه و امور حقوقی ـ نظارت)
تبصره: از هر کمیسیون یک نفر به عنوان نمایندۀ ثابت آن کمیسیون در شورای پژوهشی معرفی می‏شود.
4 - معاونان شهردار (معاون برنامه‏ ریزی و توسعۀ منابع انسانی، معاون خدمات شهری، معاون شهرسازی و معماری، معاون زیربنایی و حمل و نقل شهری، معاون مالی و اقتصادی)
5 - رؤسای کمیته‏های علمی مرکز (نخبگان دانشگاهی)
6 - معاونان پژوهشی دانشگاه‏های ارومیه تبصره: رییس کمیتۀ علمی موظف است یک نفر از اعضای کمیتۀ علمی را در زمان غیبت خود در جلسۀ شورای پژوهشی به عنوان نمایندۀ خود در این شورا معرفی نماید و یک هفته پیش از تشکیل جلسه، مراتب عدم حضور خود را به اطلاع نمایندۀ خود و مدیر علمی مرکز برساند. معرفی نمایندۀ رییس کمیته برای حضور در جلسۀ شورای پژوهشی (در موارد خاص) در اولین جلسۀ کمیتۀ علمی می‏بایست به صورت کتبی به مدیر علمی مرکز اطلاع‏رسانی شود.وظایف شورای پژوهشی:
1 - سیاستگذاری و تعیین خط مشی پژوهشی مرکز در حوزۀ علوم مدیریت شهری
2 - هم افزایی و هم اندیشی اعضای شورای پژوهشی برای رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند اجرای طرح‏های پژوهشی در حوزۀ مدیریت شهری
3 - نیازسنجی محورهای پژوهشی برای مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) و ابلاغ آن به کمیته‏ های علمی جهت تهیۀ طرح پژوهشی
4 - بررسی و تصویب طرح‏های پژوهشی
5 - ارائه و ابلاغ طرح پژوهشی مصوب به شهردار و رییس شورای شهر از طرف رییس شورای پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای طرح

6 - بازنگری و تصویب آیین نامۀ تشکیل و نحوۀ ادارۀ کمیته ‏های علمی
7 - نظارت بر فعالیت ‏های انتشاراتی و تولید محتوای علمی و پژوهشی مرکز اعم از چاپ کتاب، نشریه
8 - بازنگری و تصویب آیین نامۀ نحوۀ همکاری با دانشگاه‏ ها، حوزه های علمیه و نهادهای علمی و پژوهشی و مؤسسات افکارسنجی
9 - بررسی و تأیید چگونگی برگزاری کارگاه ‏ها، دوره‏های آموزشی و پژوهشی و همایش ‏های علمی و پژوهشی
10 - تصویب ملزومات پژوهشی مرکز و تجهیزات مورد نیاز برای تسهیل امور پژوهشی

Search
آمار بازدید
دی ان ان