شورای پژوهشی

 

 

 

ترکیب 19 نفره ی شورای پژوهشی عبارت است از:


1.      رئیس مرکز(رئیس شورای پژوهشی)

2.      معاون پژوهشی مرکز(دبیر شورای پژوهشی)

3.      نماینده ی هر یک از کمیسیون های شورا

4.      معاون عمرانی ، خدمات شهری ، شهرسازی و معاون برنامه ریزی و حمل و نقل و ترافیک و فرهنگی اجتماعی شهردار

5.      پنج نفر از نخبگان و متخصصان دینی و فرهنگی و دانشگاهی و صنعتی و صاحب نظر در زمینه ی موضوعات مرتبط با مدیریت شهری


اهم وظایف شورای پژوهشی عبارت است از:


1.      پیشنهاد سیاست ها و برنامه های پژوهشی در حوزه مدیریت شهری به هیئت امناء

2.      بررسی و تایید طرح های پژوهشی مرکز و نظارت بر حسن اجرای آن ها

3.      پیشنهاد تشکیل کمیته های تخصصی در حوزه های مدیریت شهری

4.      نظارت بر انتشارات مختلف مرکز اعم از دینی و فرهنگی و علمی و پژوهشی و...

5.      برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط دینی و فرهنگی و علمی و پژوهشی با سایر موسسات و نهادهای مرتبط

6.       بررسی و تایید برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت و همایش های مختلف در چهارچوب وظایف مرکز

7.      تعیین نیازهای مختلف مرکز اعم از تجهیزاتی،انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی و...


Search
کمیته های تخصصی
قرآن, عترت و فرهنگ ایثار و شهادت
فرهنگ, هنر و ورزش
فنی و شهرسازی
حمل و نقل شهری
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
بهداشت,سلامت و محیط زیست
حقوقی, سرمایه گذاری و مشارکت مردمی
پیوندها

 

دی ان ان