کمیته های تخصصی

 کمیته قرآن، عترت و ایثار

کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

کمیته فنی و شهرسازی

کمیته حمل و نقل شهری

کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست

کمیته حقوقی، سرمایه گذاری و مشارکت

کمیته مطالعات اجتماعی

Search
دی ان ان