Text/HTML

مأموریت، چشم انداز و اهداف اصلی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه

  • مأموریت

ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهری از طریق مدیریت تمامی فرایندهای مطالعاتی شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راه کارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت ها و و ظایف شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه و نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح جامع، با بهره گیری از نیروهای متخصص و فناوری های منطبق و به روز.

  • چشم انداز مرکز 

تـأمیـن کننده نیـازهای پژوهشی و برنامه‌ریزی بـه منظـور پشتیبانی فکری از اقـدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه و کسب جـایگاه مـرجعیت بـرای سایـر شهرداری ها و شوراهای اسلامی  کشور

  • اهداف اصلی 

شناسایی و  بکار گیری راه کارهای جدید و کار آمد از ضرورت های اجتناب ناپذیر مرکز برای دستیابی به ابعاد کمی و کیفی اهداف زیر می‌باشد:


۱ـ اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها 

استفاده از روش ها، فناوری ها و مبانی نظری روز ـ توجه به صلاحیت علمی، اجرایی، تحلیلی و اخلاق حرفه ای مجریان پروژه ها ـ حضور موثر کارشناسان در محتوای مطالعات و کارفرمـایان در تحویل پـروژه ها ـ سنجش شاخص کارایـی ها، تنظیم دقیق RFP، پروپوزال و هماهنگی میان RFP و پروپوزال تصویبی از مهمترین دستاوردهای هدف اول که همان  اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها می‌باشد، خواهد بود.


۲ـ اثر بخش نمودن نتایج مطالعات در فعالیت های شهرداری 

ایجـاد جـایگاه و منزلت سازمانی بـا انتـظارات و چشم انـداز و مأموریت مرکز، تنظیم برنامه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی ـ شناسایی نیازهای شهرداری و تطبیق عملکردها با مدیریت دانش بنیان ـ انتخاب اولویت های پژوهشی و دقت در زمـان منـاسب بـرای دستیابی بر خروجی های مورد انتظار و سنجش شاخص بهروری ـ هـدفمندی در حمـایت از پایان نامه ها، پـروژه های نخبگان و تحلیلی و هـدفمند بودن نشست ها، همایش ها و سایرتعاملات ازدستاوردهای اثربخش شدن نتایج مطالعات خواهد بود.


۳ـ هماهنگی، نظارت، برنامه‌ريزي و ارزيابي تحقق طرح جامع شهر ارومیه

استقرار و توسعه نظام نظارت برای تحقق طرح جامع و توسعه شهری ارومیه ـ برنامه‌ريزي و تهيه طرح هاي مربوط به اصلاح و تکميل طرح جامع و  مدیریتِ نظارت و ارزیابی تحقق طرح جامع شهر ارومیه.


۴ـ توسعه تعاملات داخلی و خارجی مرکز 

توسعه هدفمند ارتباطات و تعاملات مرکز با سایر سازمان های شهرداری،  جوامع علمی و مراکز داخلی و خارجی و شناسایی فعالیت های موازی در حوزه مدیریت شهری با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از ذینفعان.


۵ـ جذب نخبگان و تعامل با صاحب نظران  و فرهیختگان داخلی و خارجی 

ایجاد و تمرکز بر کانالهای ارتباطی، تعریف جایگاه مناسب سازمانی، تنظیم نظام نامه ها ومقررات استخدامی به منظور شناسایی،جذب و بهره گیری از توان تخصصی صاحب نظران و نخبگان در فعالیت های مرکز


۶ـ تجهیز و توسعه مرکز (منابع انسانی، فیزیکی، مالی و...)

 اصلاح وظایف صفی و ستـادی، منطبق بـا ساختـار سازمانی ـ بکارگیری فن آوری اطلاعات در فعالیت ها و تکمیل پایگاه اطلاعات  جامع توجه به مشکلات رفاهی، استخدامی و ایجاد انگیزش عمومی در بین کارکنان در راستای اهداف مرکز.

Search
کمیته های تخصصی
کمیته قرآن و عترت
کمیته فرهنگ و هنر اسلامی – ایرانی
کمیته سرمایه گذاری، حقوقی و مالی
کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
کمیته عمران، معماری و برنامه ریزی شهری
کمیته محیط زیست، بهداشت و سلامت اجتماعی
کمیته فناوری
پیوندها

 

آمار بازدید
امروز :
23
هفت روز گذشته :
88
در مجموع :
32611